Aktuális
Adatkezelési tájékoztató
FALU TV

Településünkről

Helytörténet
Könyvtár
Mesevár Óvoda
Galéria
Térkép

Önkormányzat

Hivatal
Okmányiroda
Intézmények
Rendeletek
Nyomtatványok
Nyilvántartások
Keresetlevelek letöltése
Rendezési terv
Fejlesztések
Interreg Ökoturizmus pályázat
EU támogatások
Elismerések
Választás 2014
Támogatások
Testvérkapcsolatok

Közösségi élet

Programok
Lovastalálkozó
Tájházak napja
Héregi Hírmondó
Turizmus
Gasztronómia
Egyházak
Sport

www.mvh.gov.hu

www.kdrfu.hu

www.nfu.hu


Héreg
 

Hírek, aktuális információk


Kút létesítése, fennmaradása ügyleírás

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges
Kútlétesítési ügyleírás

Bursa pályázat 2018

É R T E S Í T É S
Tisztelt Pályázók!
Tájékoztatom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő meghosszabbításra került.
A pályázatok benyújtásának módosított határideje:
2018. november 13.
Héreg Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018/2019. tanév második,- 2019/2020. tanév első félévére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
Pályázati felhívás

31. Lovastalálkozó Héregen


2018. október 6-7.

Héreg, Lovaspálya
A Baráti Lovaskör meghívója, program

Tájékoztató hivatásos gondnoki képzésről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya kellő létszámú jelentkező esetén a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint hivatásos gondnoki képzést tart.
A jogszabály alapján hivatásos gondnokká csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy nevezhető ki, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és a hivatásos gondnoki képzésen eredményesen részt vett.
A képzés időtartama 28 óra, mely a vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.
A képzés tervezett ideje: 2018. november 5.-2018. november 8.
A vizsga tervezett időpontja: 2018. november 15.
A képzés és a vizsga tervezett helyszíne: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
A képzés díja: 40.000.-Ft/fő.
A képzésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet 2018. október 20. napjáig kérünk megküldeni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2. vagy gyamugy@komarom.gov.hu.

Részletes tájékoztató a gondnoki képzésről

Hirdetmény a vadkárral kapcsolatos ügyek bejelentése kapcsán

A Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai erdészetének hivatalos kapcsolattartója: Tóth Zoltán Tel.:33/447-157 toth.zoltán@pprt.hu
Hirdetmény - vadkár

Rezsicsökkentés tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő (tűzifa, szén, probán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) fűtőanyagot felhasználó háztartásokra is kiterjesztette a téli rezsicsökkentési támogatást. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Háztartásnak az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége tekinthető.
Az igénybejelentés határideje: 2018. október 15.
Az igénylőlapokat ügyfélfogadási időben a települési Önkormányzati Hivatalban lehet átvenni és benyújtani, valamint a település honlapjáról is letölthető.
A téli rezsicsökkentést tüzelőanyag (igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag) formájában és 12.000 Ft értékben kapják a kérelmezők. Az önkormányzati hivatal a benyújtott kérelem alapján igazolást állít ki, mely az önkormányzat által kiválasztott vállalkozónál váltható be, a megjelölt határidőig!
2018. augusztus 21.
Mike Hajnalka sk. jegyző

Részletes tájékoztató
Igénybejelentő

Meghívó projektnyitó rendezvényre

2018. május 26. 14.30
Meghívó

Meghívó sajtótájékoztatóra

2018. május 26. 14.00
Meghívó

Gyermelyi vállalatcsoport permetezésről szóló tájékoztatója

Részletes tájékoztató

Az adózók adóhatósággal történő kapcsolattartására vonatkozó tájékoztatója

Részletes tájékoztató

e-önkormányzati ügyintézés

Kedves Lakosságunk, Ügyfeleink és Partnereink!
Héreg Község Önkormányzatát is elérte a digitalizációs fejlődés, mi sem kívánunk lemaradni az újszerű megoldások alkalmazásáról. Tartson velünk és intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
e-önkormányzat ügyintézés menete

Számlaszámok:
A héregi önkormányzat számlaszámai
Héreg Község Önkormányzata

Községháza felújítása

TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00009

Projekt leírás
Héreg Község Önkormányzata

Egészségügyi szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése és eszközbeszerzése Nagysápon és Héregen

TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00011

Projekt leírás
Héreg Község Önkormányzata

BURSA pályázat

Határidő: 2017. november 7.

Héreg Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017/2018. tanév második,- 2018/2019. tanév első félévére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ (BURSA pályázat)
Héreg Község Önkormányzata

Iskolai és Községi Könyvtár nyitva tartása

Könyvtári nyitvatartás
Hétfő: 15.00 - 18.00
Kedd: 15.00 - 18.00
Iskolai könyvtár
szerda 14.00-15.00
Szolgáltatások: könyvkölcsönzés és internethasználat

Egyenlő bánásmód - ügyfélfogadás

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósága ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Dr. Kócza Júlia,Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens

Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltásáról

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai alapján az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó főbb tudnivalók.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
Magyar Állatorvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Vadászterület határának megállapítása

A 11-252860 kódszámú vadászterület határát 2017. március 1-től a Hivatal az alábbiak szerint hatátozza meg:
HATÁROZAT
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

We Connect for Europe

Testvértelepülés hálózat

A "We Connect for Europe" megnevezésű projekt célja az volt, hogy az együttműködésben részt vevő települések képviselete által hozzájáruljon öt nemzet közeledéséhez. A témakörét tekintve foglalkozott az aktív európai állampolgársággal, az Európai Unió egységes piacának négy alapszabadságával, valamint ezek hozadékával az új tagállamok polgárai számára. Az adott témák bemutatása, megbeszélése és a problémákkal összefüggő tapasztalatcserék által a települések biztosították az Európai Unión belüli kölcsönös együttműködést.

A projekt célja A projekt céljai közé tartozott a kölcsönös együttműködésen alapuló szilárd testvértelepülés-hálózat kialakítása. A nemzetközi projektbe bekapcsolódtak a települések lakosai is, akik megismerkedhettek az Európai Unió sajátosságaival, az európai állampolgárság és a négy alapszabadság előnyeivel.
wce.obecimel.sk/

Vadászterületek tervezett határai

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2017. március 1-től kialakítandó VADÁSZTERÜLETEK tervezett határai a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirdetmenyek/vadaszteruletek
linken megtekinthetők.
Az ezzel kapcsolatos iratokba az érdeklődők betekinthetnek a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályán
2016. április 1-től: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
2016. április 11-től: 2890 Tata, Új u. 17.
a következő ügyfélfogadási időben:
hétfő - csütörtök 8.00 - 15.30

Testvértelepülési megállapodás Nyírágó településsel

2016. március 15-én testvértelepülési együttműködési megállapodást kötött Héreg a felvidéki Nyírágó településsel. A szerződéseket a jelenlévők előtt Nieszner József, Héreg és Fekete Zoltán, Nyírágó polgármestere hitelesítette aláírásával.
Bővebben

Március 15-i megemlékezés


Az idei évben a március 15-ei megemlékezés a Református templomban kezdődött. Az általános iskola tanulói mellett a Gyermelyi Dalárda, az Echo zenekar is közreműködött ünnepi műsorban. Nieszner József, polgármester az ünnepi beszédében az összefogás jelentőségéről és annak további erősítéséről beszélt. Zászlóforgató mazsorettek és menetzenekar kíséretében vonultak a megemlékezők a református templomtól az 1848-as emlékműhöz.
Bővebben
KÉPEK AZ ÜNNEPSÉGRŐL

Tájékoztatás lovak tartásával kapcsolatos előírásokról

A lótartásra vonatkozó állategészségügyi szabályok

Új szociális rendelet

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól
A szociális ellátassal kapcsolatos kérelmek, nyomtatványok:
 • eseti támogatás kérelem
 • krízis támogatás kérelem
 • lakhatási támogatás kérelem
 • tüzifa támogatás kérelem
 • temetési támogatás kérelem
 • köztemetés kérelem
 • vagyonmyilatkozat

 • Rajzpályázat

  A Héregi Általános Iskola alsó tagozatos diákjaitól 23 alkotása érkezett arra a rajzpályázatra, amelyet a Héreg Község Önkormányzata hirdetett meg...


  Falugazdász ügyfélfogadás

  Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2834 Héreg Fő út 84.
  Időpont: minden héten hétfőn 08:00-10:00
  Falugazdász: Hauszknecht Ádám
  Telefon: 06/30/226 9479

  Sportfejlesztési program

  Támogatja a héregi sportpálya fejlesztését az MLSZ.

  A Héregi Futball Klub Egyesület sportfejlesztési programjának
  megvalósításához 704 934 Ft támogatást hagyott jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség.
  Pályázati kérelem
  MLSZ határozat   
  Iskola felújítás Héregen
  Héreg, Iskola és Óvoda épületének külső
  rekonstrukciója és
  energetikai korszerűsítése
  VP-6-7.4.1.1-16


  EU támogatások Héregen
  EU támogatások


  EU támogatások Héregen
  e-ügyintézés ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL


  http://www.skhu.eu
  ÖKOTURIZMUS KÉMÉNDEN ÉS HÉREGEN


  Ökoturizmus Kéménden és Héregen pályázati információk


  Turisztikai lehetőségek Héregen
  Turisztikai katalógus


  Római Katolikus templom
  Római Katolikus templom

  Református templom
  Református templom

  Héreg Hivatal
  Héreg Hivatal

  Orvosi Rendelő
  Orvosi Rendelő

  Tájház
  Tájház

  Általános Iskola és Óvoda
  Általános Iskola és Óvoda

  Jókai Mór Kultúrház
  Jókai Mór Kultúrház


  Héreg Község Önkormányzata,    Cím: 2832 Héreg, Fő út 84.
  Telefon: 34/372-665, 34/572-507,    Fax: 34/372-607
  internet: www.hereg.hu    e-mail: hereg-hivatal@t-online.hu
  webmester: tomacolor studio