Aktuális
FALU TV

Településünkről

Helytörténet
Könyvtár
Mesevár Óvoda
Galéria
Térkép

Önkormányzat

Hivatal
Okmányiroda
Intézmények
Rendeletek
Nyomtatványok
Nyilvántartások
Keresetlevelek letöltése
Rendezési terv
Fejlesztések
Interreg Ökoturizmus pályázat
EU támogatások
Elismerések
Választás 2014
Támogatások
Testvérkapcsolatok

Közösségi élet

Programok
Lovastalálkozó
Tájházak napja
Héregi Hírmondó
Turizmus
Gasztronómia
Egyházak
Sport

www.mvh.gov.hu

www.kdrfu.hu

www.nfu.hu


Héreg
 

Választás 2014Választási eredmények

A 2014. évi helyi önkormányzati választás végeredménye

Tisztelt Választópolgárok!

2014. október 12-én ismét általános önkormányzati választásra kerül sor. Ez évben újra lehetőségünk van arra, hogy közös ügyeink vitelére, öt évre helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert válasszunk. Az alábbiakban röviden ismertetem a választásra vonatkozó általános szabályokat:
tovább...

Szavazólapok

Héregi Helyi Választási Bizottság 14/2014.(IX. 15.) határozata

A Héregi Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati választáson alkalmazandó helyi önkormányzati képviselő választás szavazólapjának adattartalmát a mellékelt hitelesitett szavazólap szerint jóvahagyja.

Helyi önkormányzati képviselők választása

szavazólap letöltése

Polgármester választása

szavazólap letöltése

Héregi Helyi Választási Bizottság 13/2014.(IX. 8.) határozata

A Héregi Helyi Választási Bizottság - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§-ának (l)-(2) bekezdése alapján - Héreg településen bejelentett képviselő jelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendjét a következők szerint sorsolta ki:
tovább...

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

A JELÖLT ÁLLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁRÓL

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 16.§. (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek eleget téve az alábbiakban teszem közzé a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson Héreg községben a helyi önkormányzati képviselő jelöléséhez és a polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát:

POLGÁRMESTER JELÖLT: 25 db ÉRVÉNYES AJÁNLÁS szükséges.
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ JELÖLT: 9 db ÉRVÉNYES AJÁNLÁS szükséges.

Héreg, 2014. augusztus 18.
Mike Hajnalka jegyző, HVI-vezető

MIT KELL TUDNI A JELÖLTAJÁNLÁSRÓL?

Önkormányzati választások, 2014. október 12.


Tisztelt Választópolgárok!
2014. október 12-én kerül sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására.

A jelöltajánlás szabályai az alábbiak:
Az a választópolgár ajánlhat polgármester és települési képviselő jelöltet, aki a választáson a választókerületben (Héreg településen) választójoggal rendelkezik.

Az ajánlás ajánlóíven történik.
Ajánlóív - az erre a célra szolgáló formanyomtatványon- legkorábban 2014. augusztus 25-én igényelhető az önkormányzati hivatalban működő helyi választási irodában. A települési képviselő, a polgármester jelöltet az ajánlóívek átadásával legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál.

Jelölt bejelentéséhez szükséges ajánlások száma:
A Települési polgármester és képviselő választás esetén szükséges érvényes ajánlások száma az ide vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint 2014. augusztus 18-án kerül közzétételre a www.hereg.hu internetes oldalon, valamint az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője - az alábbi szabályok kivételével- bárhol gyűjthet.

Községünk vonatkozásában nem gyűjthető ajánlás:
 • a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból,
       illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési
      kötelezettsége teljesítése közben,
 • b) tömegközlekedési eszközön
 • c) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • d) köznevelési intézményekben
 • e) egészségügyi szolgáltató helyiségében

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

  A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi, melynek eredményéről tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot. A Helyi Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz. A Helyi Választási Iroda a nyilvántartásba vett jelöltekről, valamint a választásokkal kapcsolatos információkról a www.hereg.hu oldalon folyamatos tájékoztatást nyújt.
  Mike Hajnalka
  jegyző, HVI-vezető


 •  
  Iskola felújítás Héregen
  Héreg, Iskola és Óvoda épületének külső
  rekonstrukciója és
  energetikai korszerűsítése
  VP-6-7.4.1.1-16


  EU támogatások Héregen
  EU támogatások


  EU támogatások Héregen
  e-ügyintézés ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL


  http://www.skhu.eu
  ÖKOTURIZMUS KÉMÉNDEN ÉS HÉREGEN


  Ökoturizmus Kéménden és Héregen pályázati információk


  Turisztikai lehetőségek Héregen
  Turisztikai katalógus


  Római Katolikus templom
  Római Katolikus templom

  Református templom
  Református templom

  Héreg Hivatal
  Héreg Hivatal

  Orvosi Rendelő
  Orvosi Rendelő

  Tájház
  Tájház

  Általános Iskola és Óvoda
  Általános Iskola és Óvoda

  Jókai Mór Kultúrház
  Jókai Mór Kultúrház


  Héreg Község Önkormányzata,    Cím: 2832 Héreg, Fő út 84.
  Telefon: 34/372-665, 34/572-507,    Fax: 34/372-607
  internet: www.hereg.hu    e-mail: hereg-hivatal@t-online.hu
  webmester: tomacolor studio